Wedstrijdteam beleid

Jaargang 2020|2021

Beleid wedstrijdteam

In dit beleid wordt uitgelegd wat er van leden en ouders verwacht wordt en wat er
terugverwacht mag worden.

Volledig seizoen
Dans je in een wedstrijdteam dan is het een verplichting het volledige seizoen af te maken.
Het is onmogelijk om op de helft van het seizoen het team te verlaten. We trainen immers
als team naar wedstrijden toen en het uitstappen van een danser betekent dat het volledige
team de dupe wordt.

We willen er nadrukkelijk op attenderen dat dit een belangrijk feit is. Ga daarom bij jezelf
goed na of het deelnemen aan een wedstrijdteam haalbaar is voor jou.

De training
Dansers uit een wedstrijdteam trainen een extra keer per week naast 1 uur reguliere
training. Er wordt maximale aanwezigheid verwacht op de trainingen.

Afwezigheid bij trainingen
Geldige redenen

• Ziekte
• Bruiloft/ begrafenis
• Schoolzaken waarbij het lid fysiek aanwezig dient te zijn
• Maximaal 1x weekend weg per seizoen
• Vakanties

Ongeldige redenen
• (Kinder)feestje
• Huiswerk
• Andere sportactiviteiten
• Blessures*
• Avond4daagse

*Bij ziekte en blessures is het zeer wenselijk dat de leden toch bij de les aanwezig zijn. Dit is
uiteraard afhankelijk van de ernst van de ziekte en/of blessure.

Afmelden kan uitsluitend via info@studiomaxdance.nl.

Het kan voorkomen dat deze groepen weleens extra moeten trainen. Dit als voorbereiding
op bijvoorbeeld wedstrijden of extra optredens. Deze trainingen zullen ruim van tevoren
worden gecommuniceerd. Aanwezigheid bij deze trainingen wordt zeer op prijs gesteld.

Kleding
Tijdens de lessen dragen de leden een zwarte strakke dansbroek, met een zwarte top/shirt.

Daarnaast dient ieder lid in bezit te zijn van:
– Studio Max Dance sweater.
– Zwarte boxershort (aan te schaffen bij Hema, Terstal of Action)
– Zwarte sneakers

De leden zijn verplicht om dit aan te schaffen en dit blijft uiteraard in hun eigen bezit.
Tijdens optredens/wedstrijden krijgen de leden een outfit in bruikleen van Studio Max
Dance. Hier wordt echter wel een jaarlijkse bijdrage voor gevraagd van €20,- (deze bijdrage
is al doorberekend in lesgeld)

Optredens/wedstrijden
Bij optredens/wedstrijden wordt er 100% aanwezigheid verwacht. De data en tijden van
optredens/wedstrijden zullen zo vroeg mogelijk gecommuniceerd worden.
Ook verwachten wij dat leden het gehele programma aanwezig zijn. Later komen of eerder
weggaan is alleen bij hoge uitzondering en na overleg en goedkeuring van de docent.

Vervoer optredens/wedstrijden
Bij een optredens/wedstrijden worden ouders gevraagd om te rijden met de auto.

Bijdrage wedstrijden
De inschrijfgelden voor wedstrijden liggen tussen de € 5,- en € 12,50 per lid. Dit komt voor
eigen rekening op het moment dat er wedstrijden gepland staan. Dit bedrag dient contant
voldaan te worden tijdens de laatste training voor een wedstrijd.

Niveaubewaking
Het dansen in een wedstrijdteam betekent dansen op een hoog niveau, vergeleken met een
reguliere les. Elk jaar wordt er gekeken naar de groei van de dansers op verschillende
vlakken. Daaropvolgend volgt een nieuwe uitnodiging voor het volgende dansseizoen.
Afvallen van het wedstrijdteam behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Bereidt uw kind
hier ook goed op voor.

Wat wordt er verwacht van wedstrijddansers
In de lessen wordt er onder andere gewerkt aan de volgende zaken: lichaamshouding,
beheersen van danstechnieken, uitstraling, tonen van dansplezier, opnamevermogen,
inlevingsvermogen en muzikaliteit.

Uithoudingsvermogen en een goede motivatie staan hoog in het vaandel. Het dansen in een
wedstrijdteam is beduidend anders dan het dansen in een recreatiegroep. Er wordt hard
getraind op een goede afwerking van bewegingen en passen zullen vaak herhaald worden
tot deze perfect uitgevoerd worden. Niet altijd de leukste onderdelen van een les, maar wel
erg noodzakelijk om te groeien als team. De docent is erg kritisch, perfectionistisch en zal de
groep tot het maximale van hun kunnen brengen. Een goede motivatie van een danser is dus
essentieel.

Er wordt in de lessen veel gecorrigeerd. Leden worden geacht hier mee om te kunnen gaan
en de gegeven feedback te gebruiken om hun prestaties te verbeteren. Ook het gedrag bij
wedstrijden en optredens is erg belangrijk. Het opvolgen van de aanwijzingen gegeven door
de docent en eventuele hulpouders is een vanzelfsprekendheid die van de leden wordt
verwacht.

Film/foto-opname en social media
Tijdens inschrijving bij Studio Max Dance bent u akkoord gegaan met het maken van film en
foto-opname van uw kind. Tijdens de wedstrijden en andere optredens worden er soms
foto’s of filmopnames gemaakt van de dansen en dansers. Onze vraag is om deze filmpjes
niet openbaar te plaatsen social media. Dit geldt uiteraard ook van zelfgemaakt
beeldmateriaal.

Op het moment dat het wedstrijdelement (het dansseizoen is over etc) is vervallen, mogen
deze filmpjes uiteraard wel verspreid worden.

Overige punten
– Leden zijn op tijd in de les.
– Haren dienen in een staart of knot te zijn.
– Geen kauwgom en sieraden.
– Telefoons aan de kant
– Ouders/vriendjes kunnen niet in de zaal kijken.
– 2 maal per jaar is een open les waar ouders de les kunnen bijwonen. Data hiervan
worden ruim van tevoren aangegeven.

Ouders
Dansen in een wedstrijdtaem heeft, zoals u heeft kunnen lezen, een duidelijk andere inslag
dan dansen in een reguliere groep. We hopen dat u hier als ouder achter kunt staan. Plezier
in het dansen is absoluut belangrijk, maar, met name in de loop naar wedstrijden toe, kan de
druk en het tempo tijdens de lessen hoog zijn. Ook van ouders vragen we soms extra hulp in
de vorm van hulp bij wedstrijden, vervoer etc. Omdat de exacte tijden van een optreden
vaak laat bekend zijn verwachten we hierin enige flexibiliteit. Ook voorbereiden op
teleurstellingen hoort hierbij.

Mochten er vragen, opmerkingen en tips zijn of is er sprake van onvrede, maak dit dan
alsjeblieft kenbaar door een mail te sturen naar info@studiomaxdance.nl.