OPZEGGEN

De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd voor het opvolgende seizoen. Opzeggingen dienen verstuurd te worden via onderstaand contactformulier. Na bevestiging door Studio Max Dance is deze geldig en definitief. Opzeggingen dienen ontvangen te zijn vóór 1 januari of vóór 1 augustus. Uitschrijving dient dus uiterlijk op de 1e van de maand voorafgaand aan het nieuwe dansseizoen ontvangen te zijn. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

Seizoen 1: 
07-09-20 t/m 07-02-21
(na dit seizoen stoppen? Opzegging dient vóór 1 jan 2021 ontvangen te zijn)

Seizoen 2:
08-02-21 t/m 11-07-21
(na dit seizoen stoppen? Opzegging dient vóór 1 aug 2021 ontvangen te zijn)

Voorbeeld: als de opzegging op 5 januari ingestuurd is,
dan is er nog lesgeld verschuldigd tot en met einde seizoen 2.


Restitutie
Afwezigheid op, of afbreken van een cursus, ongeacht de daarvoor opgegeven reden, geeft geen recht op vermindering of restitutie van cursusgeld. Indien er om persoonlijke redenen lessen worden gemist, neem dan even contact op per mail. Er zal dan worden gekeken naar een andere mogelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld door het treffen van een inhaalregeling. Echter komen de eerste vier gemiste lessen voor eigen rekening.

OPZEGGEN